Заявка № 99004053

Назва сорту: Одеський 373 МВ
Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Власник сорту:
Рік державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 2007
Дата пріоритету: 1999-12-23
Патент №: 07151 від 11.01.2007 р.
Опубліковано
2020-02-05