Заявка № 17654001

Назва сорту: Донор Київський
Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
Власник сорту: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 2020
Свідоцтво про державну реєстрацію №: 200616 від 07.05.2020 р.
Опубліковано
2020-10-13
Випуск