Заявка № 12031014

Назва сорту: Аурея
Заявник: Стасьон де Решерше дю Комит Норд
Власник сорту: Стасьон де Решерше дю Комит Норд
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 2016
Свідоцтво про державну реєстрацію №: 160845 від 09.08.2016 р.
Опубліковано
2019-08-02
Випуск