Заявка № 13039057

Назва сорту: Інгул
Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Власник сорту:
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 2016
Свідоцтво про державну реєстрацію №: 160781 від 11.03.2016 р.
Опубліковано
2019-08-08
Випуск