Заявка № 13939050

Назва сорту: Вол 55 В
Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Власник сорту:
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 2016
Свідоцтво про державну реєстрацію №: 160787 від 11.03.2016 р.
Опубліковано
2019-08-08
Випуск