Заявка № 17438001

Назва сорту: ДЛФМҐНМ1
Заявник: Деліфлор Роялтіс Б. В.
Власник сорту: Деліфлор Роялтіс Б. В.
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 2019
Свідоцтво про державну реєстрацію №: 190985 від 16.05.2019 р.
Опубліковано
2019-09-19
Випуск