Цибуля порей

Латинською (основна назва): Allium porrum L.
Латинською (синоніми): Allium ampeloprasum L. var. porrum Rgl.
Allium laetum Salisb.
Allium porrum commune Rchb.
Англійською (основна назва): Leek

Сорти цього таксону