Костриця валіська

Латинською (основна назва): Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
Латинською (синоніми): Festuca saxatilis Schur.

Сорти цього таксону