Сорго віникове

Латинською (основна назва): Sorghum technicum Roshev.
Англійською (основна назва): Broom Corn

Сорти цього таксону