Полин кримський

Латинською (основна назва): Artemisia taurica Willd.
Англійською (основна назва): Crimean Wormwood

Сорти цього таксону