Мітлиця тонка

Латинською (основна назва): Agrostis capillaris L.
Латинською (синоніми): Agrostis capillaris auct., non L.
Agrostis vulgaris With.
Англійською (основна назва): Brown Top

Сорти цього таксону