Вишнево-черешневий гібрид

Латинською (основна назва): Prunus x gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder
Латинською (синоніми): Prunus avium L. x Prunus cerasus L.
Англійською (основна назва): Duke cherry
Англійською (синоніми): Sour Cherry x Sweet Cherry (Hybrid)

Сорти цього таксону