Козлятник лікарський

Латинською (основна назва): Galega officinalis L.
Латинською (синоніми): Galega patula Stev.
Galega persica Pers.
Galega vulgaris Lam.
Англійською (основна назва): Goat's Rue
Англійською (синоніми): French Lilac

Сорти цього таксону