Підщепи яблуні

Латинською (основна назва): Malus Mill.
Англійською (основна назва): Malus Apple Rootstock

Сорти цього таксону