Пшениця полба звичайна

Латинською (основна назва): Triticum dicoccum Schuebl.
Англійською (основна назва): Emmer Wheat
Англійською (синоніми): Hulled Wheat

Сорти цього таксону