Заявка № 74027001

Назва сорту: Астраханський 1
Заявник: Всеросійський науково-дослідний інститут зрошуваного овочівництва і баштанництва (ВНДІ)
Власник сорту:
Рік державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 1979
Опубліковано
2021-09-22